גנו - נולדו לרוץ

גנו - נולדו לרוץ

תקציר

תוכנית זו עוקבת אחר מחזור הנדידה הראשון של ניאו הגנו, כשהוא נאבק לשרוד את השנה.