המוזרים ביותר: שרדנים

המוזרים ביותר: שרדנים

תקציר

נעקוב אחר חיות בטבע עם יכולות הנדסיות "חדשניות" ואסטרטגיות בריחה מורכבות שמתכוננות לכל האפשריות המסוכנות.