הבריחה הגדולה ביותר ממחנה השמדה נאצי: סוביבור

01:28