Rise Up: The Legacy of Nat Turner

National Geographic
Rise Up: The Legacy of Nat Turner

Samenvatting

In 1831 leidde de slaaf en predikant Nat Turner een slavenopstand in Virginia. Er wordt gesproken over raciale spanningen en de vraag rijst waarom Turner niet geëerd wordt als revolutionaire held.