WWI: The Tunnels of Death

National Geographic
WWI: The Tunnels of Death

Samenvatting

December 1914. Na vijf maanden oorlog hebben de Duitsers en de geallieerden zich ingegraven achter de linies. Vanwege dit obstakel moeten de soldaten mijnen moderniseren om zo hun vijand op te blazen.