Exomars: Europe's Imposible Mission

©National Geographic
Exomars: Europe's Imposible Mission

Episodebeskrivelse

I 2022 opplevde ExoMars-prosjektet et stort tilbakeslag. Det ambisiøse prosjektet har vært plaget av tekniske problemer samt en rekke økonomiske og politiske kriser. Med unik tilgang til arbeidet, og de tusenvis av mennene og kvinnene fra 20 land som har jobbet med prosjektet, ser vi nærmere på hvordan drømmen om å finne liv på Mars var nederlagsdømt.