Hitlers rusmisbruk

© National Geographic
Hitlers rusmisbruk

Episodebeskrivelse

I dette programmet undersøkes legemidlene Hitler gikk på, hvor mye han tok og om de spilte noen rolle for hans grusomme atferd og handlinger.