America's Deadliest Sharks

© National Geographic
America's Deadliest Sharks

Episodebeskrivelse

Det finnes nærmere 175 haiarter i havene utenfor USA, men bare et fåtall er kjent for å angripe mennesker. Til tross for det, forekommer det flere haiangrep her enn i resten av verden til sammen.