Ark of Stone - The Voyage of Sardinia

©National Geographic
Ark of Stone - The Voyage of Sardinia

Episodebeskrivelse

For over 40 millioner år siden brøt Sardinia løs fra Sør-Europa og beveget seg langsomt mot Afrika. På den hendelsesrike reisen tok den enorme farkosten med seg et mangfoldig utvalg med passasjerer fra de nærliggende landområdene og havet. Sardinia har nå et spennende dyreliv som knapt finnes noe annet sted.