BETINGELSER OG VILKÅR

BRUKSVILKÅR

VIKTIG JURIDISK INFORMASJON OM HVORDAN DU KAN BRUKE NETTSTEDET VÅRT

1. Disse bruksvilkårene gjelder din bruk av nettstedet med adressen www.natgeotv.no + www.foxtv.no (nettstedet) og eventuelle tilknyttede nettsteder og nettsteder lenket til det. Ved å bruke nettstedet samtykker du i å være bundet av disse bruksvilkårene og eventuelle andre vilkår nevnt på nettstedet, inkludert personvernerklæringen og erklæringen om informasjonskapsler (cookies). Disse kan bli endret og oppdatert når som helst.

2. Du kan kun bruke nettstedet til egen personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke kopiere, endre, forandre eller bruke nettstedet til andre formål. Du kan ikke bruke nettstedet som en kilde til informasjon eller nyheter for å skape ditt eget materiale, da dette utgjør brudd på våre rettigheter. Vi vil forfølge rettslig all kopiering eller bruk av materialet vårt på annen måte enn til personlige og ikke-kommersielle formål eller som godkjent av oss. 

3. Vi vil kontrollere måten du bruker nettstedet på, for å sikre at materialet vårt ikke blir brukt på andre måter enn det som vi uttrykkelig har tillatt, og ved å bruke nettstedet, godtar du slik kontroll. Hvis du er en kommersiell bruker, samtykker du i at vi kan kontrollere tjenestene dine for å sikre at du overholder bruksvilkårene våre.

4. Vi påtar oss intet ansvar for tredjeparts materiale eller tredjeparts markedsføring på nettstedet.

MER DETALJERT JURIDISK INFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, legge til og fjerne deler av disse bruksvilkårene når som helst, etter eget forgodtbefinnende. Det er ditt ansvar å sjekke bruksvilkårene med jevne mellomrom for å se om noe er endret. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter at eventuelle endringer er trådt i kraft, bekrefter du at du godtar og samtykker i endringene. Så lenge du overholder disse bruksvilkårene, gir vi deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å besøke og bruke nettstedet.

1. DEFINISJONER

Du: henviser til deg, brukeren av nettstedet, og din/ditt tolkes deretter. 

Vi/oss: henviser til Fox International Channels med adresse Karenslyst Allé 2, postboks 553, 0214 Oslo, og vår(t) skal tolkes deretter. 

Nettstedet: henviser til www.natgeotv.no + www.foxtv.no

Brukerinformasjon: henviser til de personlige detaljene du gir oss gjennom nettstedet. 

Brukere/brukerne: henviser til brukerne av nettstedet samlet og/eller enkeltvis, avhengig av sammenhengen ordet brukes i i disse bruksvilkårene. 

Materiale: henviser til alt av tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, illustrasjoner og datamaskinkode som nettstedet inneholder, inkludert, men ikke begrenset til utformingen av, oppbyggingen av, utvalget av, koordineringen av, uttrykket til, utseendet til og oppsettet av slikt materiale.

2. AKSEPTABEL BRUK 

Du samtykker i at all bruk av nettstedet fra din side skal overholde følgende betingelser: 

2.1 Du kan ikke bruke «deep-link», «page-scrape», «robot», «spider» eller andre automatiske verktøy, programmer, algoritmer eller metoder, eller liknende eller tilsvarende manuelle prosesser til å få tilgang til, skaffe deg, kopiere eller overvåke deler av nettstedet eller materialet. Du kan heller ikke på noen måte reprodusere, fremstille eksemplar av, eller omgå navigasjonsstrukturen eller oppsettet på nettstedet eller av materialet for å skaffe deg eller forsøke å skaffe deg materiell, dokumenter eller informasjon på måter som ikke er gjort tilgjengelige til slike formål på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å overvåke og blokkere slike aktiviteter, og din bruk av nettstedet gir oss herved rett til å overvåke din bruk av nettstedet og materialet på det.

2.2 Du kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til deler av eller funksjoner på nettstedet, eller andre systemer eller nettverk tilknyttet nettstedet eller nettstedets server, eller til noen av tjenestene som tilbys på eller gjennom nettstedet, ved bruk av hacking, passorduthenting («mining») eller på annen urettmessig eller ulovlig måte.

2.3 Du kan ikke sondere, skanne eller teste sårbarheten til nettstedet eller nettverk tilknyttet nettstedet. Du kan heller ikke bryte deg gjennom sikkerhets- eller autentiseringstiltakene på nettstedet eller på nettverk tilknyttet nettstedet. Du kan ikke benytte omvendt oppslag («reverse look-up») eller sporing eller forsøke å spore informasjon om andre brukere eller besøkende på nettstedet eller andre av våre kunder, herunder kontoer på nettstedet (hvis det finnes) som ikke eies av deg, tilbake til sin kilde. Du kan ikke bruke, utnytte eller misbruke nettstedet eller tjenester eller informasjon som er gjort tilgjengelig eller tilbudt på eller gjennom nettstedet for å avdekke informasjon. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, personlig identifisering eller informasjon (ut over din egen informasjon), som er blitt oppgitt på nettstedet.

2.4 Du samtykker til at du ikke skal utføre handlinger som utgjør en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning av infrastrukturen til nettstedet eller våre systemer eller nettverk, eller andre systemer eller nettverk tilknyttet nettstedet.

2.5 Du samtykker til ikke å bruke enheter, programvare eller metoder til å forstyrre eller forsøke å forstyrre den normale driften av nettstedet eller andre brukeres bruk av nettstedet.

2.6 Du kan ikke forfalske topptekst («headers») eller på annen måte manipulere kjennetegn for å skjule opphavet til en melding eller overføring du sender til nettstedet, på eller gjennom nettstedet eller en annen tjeneste som tilbys på eller gjennom nettstedet. Du kan ikke late som om du er eller representerer noen andre, eller opptre som en annen person eller enhet.

2.7 Du kan ikke bruke nettstedet eller materialet til formål som er ulovlige eller forbudt i henhold til disse bruksvilkårene eller gjeldende rett, eller oppfordre til utførelse av ulovlig aktivitet eller annen aktivitet som krenker våre eller andres rettigheter.

2.8 Legge ut materiale. Du skal ikke legge ut eller overføre ærekrenkende, truende, uanstendig, skadelig eller pornografisk materiell eller annet ulovlig materiell eller materiell som bryter eller krenker våre eller andres rettigheter (herunder immaterielle rettigheter, taushetsplikt og personvernrettigheter) eller forårsake bekymring eller besvær, via nettstedet. Du skal ikke gi uttrykk for meninger som er vulgære, grove, diskriminerende, rasistiske eller på annen måte støtende. Du skal alltid behandle andre brukere med respekt. 

2.9 Du skal ikke legge ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiell som du ikke eier selv, på nettstedet, med mindre du har uttrykkelig tillatelse fra eieren av materiellet. 

2.10 Du skal ikke kopiere, laste ned, reprodusere, fremstille eksemplar av, publisere på nytt, utforme eller på noen som helst måte overføre materiell på nettstedet, med unntak av dersom det er helt nødvendig for din egen, personlige, ikke-kommersielle bruk. 

2.11 Konkurranser. Du må overholde de spesifikke reglene for den konkurransen eller kampanjen du deltar i på eller gjennom nettstedet. Med mindre vi gir beskjed om annet, er alle konkurranser og trekninger som tilbys på nettstedet, ikke åpne for de som er bosatt utenfor Storbritannia, med mindre vilkårene for kampanjen spesifiserer noe annet. Du kan ikke bruke tredjeparter til å delta i konkurranser eller trekninger på dine vegne, herunder tredjeparts fullmektiger, tilretteleggere eller agenter. Innsendelser som sendes inn under falskt navn eller under alias, blir diskvalifiserte.

2.12 Sikkerhet. Visse funksjoner eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet, kan kreve at du registrerer deg (og at du oppretter en bruker-ID og et passord). Du alene er ansvarlig for å sikre og hemmeligholde registreringsdetaljene, herunder passordet. Du er ansvarlig for all aktivitet som foregår gjennom din registrering som et resultat av at du ikke har sikret og hemmeligholdt informasjonen. Du samtykker i å gi oss beskjed umiddelbart om eventuell uautorisert bruk av din bruker-ID og ditt passord, og eventuelle andre sikkerhetsbrudd. Du kan bli ansvarlig for tap vi pådrar oss eller andre brukere eller besøkende på nettstedet pådrar seg fordi uvedkommende benytter din bruker-ID, ditt passord eller din konto fordi du ikke har sikret og hemmeligholdt kontoinformasjonen.

Du kan ikke bruke andres bruker-ID eller passord uten uttrykkelig tillatelse og samtykke fra eieren av den aktuelle bruker-ID-en eller det aktuelle passordet. Vi verken kan eller vil stå ansvarlige for tap eller skader som følge av at du ikke overholder disse forpliktelsene.

3. TREDJEPARTS NETTSTEDER OG ANNONSØRER

3.1 Tillenkede nettsteder. Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre uavhengige tredjeparters nettsteder (tillenkede nettsteder). Slike tillenkede nettsteder oppgis kun til nytte for brukerne våre. Slike tillenkede nettsteder er ikke underlagt vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for og støtter ikke materialet på slike tilknyttede nettsteder, herunder eventuell informasjon og materiell på slike tilknyttede nettsteder. Du må selv avgjøre hva du vil gjøre på slike tilknyttede nettsteder.

3.2 Vi støtter ikke og er ikke ansvarlige for materiale, markedsføring, produkter eller tjenester som er tilgjengelig på eller fra slike tillenkede nettsteder. 

3.3 Tredjeparts annonsører. Forhold mellom deg og eventuelle tredjeparts annonsører eller selgere du har funnet på eller gjennom nettstedet, avtales mellom deg og den aktuelle annonsøren eller selgeren. Dette inkluderer betaling for og levering av produkter, tjenester og andre vilkår, betingelser, garantier eller fremstillinger tilknyttet slike forhold. Vi er derfor ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader av noen art som pådras som følge av slike forhold. Tredjeparts annonsører kan legge igjen informasjonskapsler (cookies) på datamaskinen din. Hvis du vil vite mer om slike informasjonskapsler, kan du se erklæringen vår om informasjonskapsler http://natgeotv.com/no/hvordan-blokkere-cookies. Vi står ikke ansvarlige for eventuelle tredjeparts informasjonskapsler som legges igjen på datamaskinen din.

4. MATERIALE

4.1 Alt materiale eies, kontrolleres eller er lisensiert til eller av oss, og er beskyttet blant annet av lovgivning om opphavsrett, patent og varemerker samt annen lovgivning om immaterielle rettigheter og utilbørlig markedsføring.

4.2 Med unntak av det som er uttrykkelig oppgitt i disse bruksvilkårene, kan ingen deler av nettstedet og intet materiale, uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss, kopieres, reproduseres, fremstilles eksemplar av, publiseres på nytt, omskrives, brukes som nyhetskilde, lastes opp, legges ut, vises offentlig, kodes, oversettes, overføres eller distribueres på annen måte (herunder gjennom speiling («mirroring»)) til andre datamaskiner, servere, nettsteder eller andre medier for publisering eller distribuering eller til andre kommersielle organisasjoner eller kommersiell utnyttelse.

4.3 Hvis du får kjennskap til slik distribusjon, kommersiell utnyttelse eller annen uautorisert bruk av materialet vårt, samtykker du i å gi oss beskjed via knappen «Kontakt», som du finner på http://natgeotv.com/no/kontakt. 

4.4 Du aksepterer at du ved å legge ut materiell på nettstedet gir oss og våre lisensgivere en uoppsigelig, evigvarende, vederlagsfri og verdensomspennende lisens til å bruke materiellet på nettstedet. Dersom vi ønsker å bruke materiellet ditt på annen måte, vil vi kontakte deg, med mindre vi har gitt deg uttrykkelig beskjed når du gir oss slikt materiell. Lisensen inkluderer kopiering, tilpassing og redigering av materiellet til bruk på nettstedet.

5. ANSVAR FOR INFORMASJON SOM OPPGIS PÅ NETTSTEDET 

5.1 Tredjeparts materiale. Vi er ikke ansvarlig for materiell som legges ut på nettstedet av andre personer, herunder annonsører og brukere. Vi er ikke ansvarlige for og støtter ikke slikt materiell, og påtar oss intet ansvar for at det er korrekt eller nøyaktig. 

Vi forbeholder oss retten til å kontrollere bidrag som sendes inn, og kan svare på eller kommentere kommunikasjon fra deg og redigere, nekte å publisere eller fjerne materiale fra nettforaene (hvis det finnes) eller materiale som på annen måte er tilgjengelig gjennom nettstedet vårt, når som helst og etter eget forgodtbefinnende. Det at vi ikke fjerner bestemt materiell, betyr ikke at vi støtter eller godtar det.

5.2 Vi er ikke ansvarlige for materialet, nøyaktigheten, tidsberegningen eller påliteligheten til informasjon eller erklæringer som finnes på nettstedet, eller for erklæringer, råd og/eller meninger som brukerne gir uttrykk for (med unntak av det som ufravikelig lovgivning krever). Hvis du har et krav, eller påstår å ha et krav, på bakgrunn av handlinger eller erklæringer fra en annen bruker, samtykker du i å forfølge slike krav kun mot brukeren og ikke mot oss. 

5.3 Vi vil tilby tjenestene gjennom nettstedet med rimelig aktsomhet. Med unntak av det som ufravikelig lovgivning krever, er vi ikke ansvarlige for kvaliteten på eller nøyaktigheten til nettstedet, eller at det passer til et bestemt formål. Vi gir ingen garanti om at materiellet eller funksjoner på nettstedet eller serveren til nettstedet vil fungere uavbrutt og uten forsinkelser, eller være feilfritt, uten virus eller feil, eller at det vil være kompatibelt med annen programvare eller materiell. 

5.4 Vi er ansvarlige for eventuell grov forledelse og svik fra vår side, og for dødsfall eller personskader som følge av vår uaktsomhet. Vi er ikke ansvarlige overfor deg for noe annet tap eller noen andre skader som du eller tredjepart pådrar dere som følge av bruk eller i tilknytning til nettstedet.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1 VI KAN IKKE LOVE AT NETTSTEDET ELLER ANNET MATERIALE, TJENESTER ELLER FUNKSJONER PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE FEILFRIE ELLER UAVBRUTTE. VI KAN IKKE GARANTERE AT FEIL VIL BLI RETTET ELLER AT DIN BRUK AV NETTSTEDET VIL GI BESTEMTE RESULTATER. NETTSTEDET OG MATERIALET PÅ DET LEVERES «SOM DET ER» («AS-IS») OG «SLIK DET ER TILGJENGELIG» («AS-AVAILABLE»). ALL INFORMASJON PÅ NETTSTEDET KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. VI KAN IKKE GARANTERE AT FILER OG ANDRE DATA DU LASTER NED FRA NETTSTEDET, ER UTEN VIRUS ELLER SKADELIGE FUNKSJONER. VI FRASKRIVER OSS ENHVER GARANTI, BÅDE UTTRYKT OG UNDERFORSTÅTT, HERUNDER GARANTIER OM NØYAKTIGHET, FRAVÆR AV KRENKELSER, SALGBARHET OG SKIKKETHET TIL BESTEMTE FORMÅL. VI FRASKRIVER OSS ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTS HANDLINGER, UNNLATELSER OG OPPTREDEN I TILKNYTNING TIL ELLER RELATERT TIL DIN BRUK AV NETTSTEDET OG/ELLER EVENTUELLE TJENESTER. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG EVENTUELLE TILKNYTTEDE NETTSTEDER. DITT ENESTE RETTSMIDDEL MOT OSS I TILFELLE MISNØYE MED NETTSTEDET ELLER MATERIALET, ER Å STOPPE Å BRUKE NETTSTEDET ELLER MATERIALET, OG DENNE BEGRENSNINGEN ER EN DEL AV AVTALEN MELLOM PARTENE.

6.2 Ansvarsfraskrivelsen ovenfor gjelder for all mulige former for ansvar, tap og skade som oppstår som følge av manglende oppfyllelse av kontrakt, feil, unnlatelse, avbrudd, sletting, feil, drifts- eller overføringsforsinkelse, datavirus, feil på kommunikasjonslinjen, tyveri eller ødeleggelse av eller uautorisert tilgang til, endring av, eller bruk. Ansvarsfraskrivelsen ovenfor gjelder for ansvar i kontrakt, ansvar utenfor kontrakt (deliktsansvar), uaktsomhet og ansvar på hvilket som helst annet grunnlag.

6.3 Vi forbeholder oss retten til å gjøre et av følgende, når som helst, uten forvarsel: (1) endre, avbryte eller avslutte driften av eller tilgangen til nettstedet, eller deler av nettstedet, av en hvilken som helst grunn; (2) endre eller forandre nettstedet, eller deler av nettstedet, og eventuelle relevante retningslinjer og vilkår; (3) avbryte driften av nettstedet, eller deler av nettstedet, hvis nødvendig for å utføre rutinemessig eller uventet vedlikehold, feilretting eller andre endringer.

6.4 Ansvarsbegrensning. Med unntak av det som ufravikelig lovgivning krever, er vi ikke under noen omstendigheter ansvarlige overfor deg for tap av (i) inntekt eller fortjeneste (ii) forretningsavbrudd (iii) kundekrets eller omdømme eller for indirekte skader eller følgeskader, herunder eventuelle indirekte tap eller avsavn, selv om vi er blitt orientert om muligheten for slike tap.

6.5 Dersom vi, til tross for de andre bestemmelsene i disse bruksvilkårene, blir funnet ansvarlige ovenfor deg for skade eller tap som har oppstått som følge av eller som på noen måte er tilknyttet din bruk av nettstedet eller materialet, vil ansvaret vårt i alle tilfeller være begrenset oppad til GBP 100,00. 

7. SKADESLØSHOLDELSE

Du skal holde oss, våre representanter, styremedlemmer, aksjonærer, rettsforgjengere, rettsetterfølgere, ansatte, agenter, datterselskaper og tilknyttede selskaper skadesløse, for alt tap og ansvar og alle krav, kostnader og utgifter (herunder advokatutgifter) som reises mot oss av en tredjepart på bakgrunn av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet.

8. BRUDD PÅ ELLER MANGLENDE OVERHOLDELSE AV BRUKSVILKÅRENE

8.1 Vi kan videreformidle den informasjonen vi måtte ha om deg (herunder identiteten din) dersom vi kommer til at slik videreformidling er nødvendig som følge av eventuell etterforskning eller klage knyttet til din bruk av nettstedet, eller for å identifisere, kontakte eller ta rettslige skritt mot noen som kan skade eller forstyrre (med eller uten forsett) våre rettigheter eller vår eiendom, eller rettighetene eller eiendommen til besøkende på eller brukere av nettstedet, herunder våre kunder og annonsører. Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid videreformidle informasjon som vi regner som nødvendig for å overholde relevant lovgivning, reglementer, juridiske prosesser eller forespørsel fra myndighetene. Det kan også hende vi videreformidler informasjon om deg dersom vi kommer frem til at relevant lovgivning krever eller tillater slik videreformidling, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper eller organisasjoner med det formål å forhindre svindel.

8.2 Du anerkjenner og samtykker i at vi kan lagre overføringer eller kommunikasjon fra deg med oss gjennom nettstedet eller tjenester tilbudt på eller gjennom nettstedet. Du anerkjenner og samtykker også i at vi også kan videreformidle slik informasjon dersom vi blir bedt om det på juridisk grunnlag eller dersom vi kommer frem til at slik lagring eller videreformidling er nødvendig, innenfor rimelighetens grenser, for å (1) overholde rettergangen, (2) håndheve disse bruksvilkårene, (3) besvare påstander om brudd på datapersonvernet eller andres rettigheter, eller (4) ivareta eller beskytte våre rettigheter, vår eiendom eller den personlige sikkerheten til våre ansatte, brukere av eller besøkende på nettstedet, og offentligheten generelt.

8.3 Du samtykker i at vi kan, etter eget forgodtbefinnende og uten forvarsel, avslutte din tilgang til nettstedet og/eller blokkere din fremtidige tilgang til nettstedet dersom vi mener at du har brutt eller ikke overholdt ett eller flere av disse bruksvilkårene eller andre avtaler eller retningslinjer som kan være tilknyttet din bruk av nettstedet. Du samtykker også i at brudd på og manglende overholdelse av bruksvilkårene fra din side utgjør ulovlig eller urettferdig forretningspraksis, og vil påføre oss uopprettelig skade, som ikke vil kunne avhjelpes gjennom økonomisk erstatning, og du samtykker i at vi kan tilveiebringe slik rettslig eller rimelig erstatning som vi mener er nødvendig eller passende i de gitte omstendighetene. Disse rettsmidlene kommer i tillegg til eventuelle andre rettsmidler vi kan ha mot deg, enten rettslig eller etter billighet.

8.4 Du godtar at vi, etter eget forgodtbefinnende og uten forvarsel, kan avslutte din tilgang til nettstedet med rimelig grunn, som inkluderer (men ikke er begrenset til) (1) forespørsel fra offentlige myndigheter, (2) forespørsel fra deg (sletting på eget initiativ), (3) avslutning eller vesentlig endring av nettstedet eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet, eller (4) uventede tekniske utfordringer eller problemer.

8.5 Dersom vi forfølger deg rettslig som følge av brudd på bruksvilkårene, har vi rett til å få erstattet av deg, og du forplikter deg til å betale, på forespørsel, alle rimelige saksomkostninger og kostnader tilknyttet et slikt søksmål, i tillegg til eventuell erstatning som tilkjennes oss. Du samtykker i at vi ikke vil være ansvarlige overfor deg eller tredjepart for avslutning av din tilgang på nettstedet på grunnlag av brudd på eller manglende overholdelse av disse bruksvilkårene.

9. PERSONVERN 

9.1 Vi skal overholde all til enhver tid gjeldende personvernlovgivning i Norge med hensyn til personopplysninger om deg innhentet av oss. Hvis du vil vite mer om personvernerklæringen vår, kan du se http://natgeotv.com/no/fortrolighetserklaring og erklæringen vår knyttet til informasjonskapsler (cookies) http://natgeotv.com/no/hvordan-blokkere-cookies.

9.2 Kontakt oss http://natgeotv.com/no/kontakt og gi beskjed om endringer i informasjonen du har oppgitt, eller dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt til oss om å bruke brukerinformasjonen til oppgitte formål eller noen form for markedsføring. 

10. FORBEHOLD OM AVVIKLING AV DIN BRUK

Vi forbeholder oss retten til å avvikle eller suspendere din bruk av nettstedet umiddelbart dersom du bryter eller ikke overholder bruksvilkårene eller dersom vi har rimelig grunn til å tro at du kommer til å bryte disse vilkårene, eller dersom du på annen måte oppfører deg på en måte vi anser, etter eget forgodtbefinnende, for å være uakseptabel.

11. LOVVALG, KONFLIKTLØSNING

11.1 Du godtar at alle forhold knyttet til din tilgang til eller bruk av nettstedet, herunder alle tvister, skal være underlagt norsk rett uten hensyn til dens bestemmelser om internasjonal privatrett. Du godtar at norske domstoler har eksklusiv domsjurisdiksjon.

11.2 Dersom det oppstår strid eller tvist mellom oss og deg på grunnlag av eller i sammenheng med din bruk av nettstedet, skal partene forsøke å løse slike tvister hurtig og i minnelighet. Dersom vi ikke kan løse en slik tvist innen rimelig tid (som ikke skal overstige 30 dager), kan hver av partene bringe striden eller tvisten inn for megling. Dersom tvisten ikke kan løses ved megling, står partene fritt til å forfølge sine krav for domstolene.

12. TILBAKEMELDINGER 

Dersom du ønsker å kommentere noe vedrørende nettstedet, eller dersom du har spørsmål vedrørende dette, kan du kontakte oss gjennom siden «Kontakt» http://natgeotv.com/no/kontakt på nettstedet. 

13. VÅRE DETALJER

Fox International Channels Norway AS

Karenslyst Allé 2, postboks 553, 0214 Oslo, Norge