På havets bunn: Annen verdenskrig

Premiere 18. September 22.00

00:30

Info

Med vitenskapelige data og avanserte animasjoner tømmer vi havene for å studere fjellene, kløftene, slettene og vulkanene på bunnen.