På havets bunn: Annen verdenskrig

Onsdag 2 . januar 15.00

Premiere 18. September 22.00

00:30

Neste visning på TV

  1. Onsdag 2 . januar kl. 15.00

    På havets bunn: Annen verdenskrig

Info

Med vitenskapelige data og avanserte animasjoner tømmer vi havene for å studere fjellene, kløftene, slettene og vulkanene på bunnen.