Apokalypse: Hitlers Framgang

Apokalypse: Hitlers Framgang

Info

I 1924 skrev Adolf Hitler: "En sterkere rase vil utslette de svake rasene." Ingen kunne forutse at Hitler ville bli diktator i Tyskland, der Führer. I skyttergravene under 1. verdenskrig, 1914-1918, fant den mislykkede kunstneren og einstøingen sitt kall: å redde Tyskland. Først så tyskerne Hitler som en perifer politisk figur med feilslåtte ideer. Vendepunktet kom med den økonomiske krisen i 1929. Redselen for kaos og "de røde" fikk tyskerne til å stemme på Hitler. Det unge demokratiet var truet, og ingen kunne forsvare det. Nazistdiktaturet spredte sin skygge over hele Tyskland. Hitler hevdet at han ønsket fred, men gjorde forberedelser til krig og apokalypsen.

Episoder

Sesong 1
  • Hitlers framvekst

    +

    Adolf Hitler ble ansett for å være en underlig person i utkanten av det tyske politiske liv – helt til finanskrisen i 1929 endret alt.

  • Veien til krig

    +

    I 1933 strekker det nazistiske diktaturet seg over Tyskland. Hitler er nå der Führer. Offentlig snakker han om fred, men han forbereder en krig.