Area 51: The CIAs hemmelige filer

Lørdag 20 . juni 22.00

Area 51: The CIAs hemmelige filer

Neste visning på TV

  1. Lørdag 20 . juni kl. 22.00

    Area 51 The CIAs hemmelige filer

  2. Lørdag 4 . juli kl. 20.00

    Area 51 The CIAs hemmelige filer

Info

Det amerikanske militære området Area 51 er gjenstand for ville spekulasjoner. Nå avslører folk på innsiden hva som foregår der inne.