Area 51: The CIAs hemmelige filer

Lørdag 28 . september 19.00

Area 51: The CIAs hemmelige filer

Neste visning på TV

  1. Lørdag 28 . september kl. 19.00

    Area 51 The CIAs hemmelige filer

  2. Søndag 29 . september kl. 10.00

    Area 51 The CIAs hemmelige filer

Info

Det amerikanske militære området Area 51 er gjenstand for ville spekulasjoner. Nå avslører folk på innsiden hva som foregår der inne.