Atlantis Rising Cutdown

National Geographic
Atlantis Rising Cutdown

Info

Produsenten James Cameron presenterer "Atlantis Discovered", en to timer lang thriller som avdekker og undersøker artefakter som arkeologiske funn, satellittbilder, sjeldne manuskripter og går under vann. De vil "dekode" gjenstandene og bruke dem som et utgangspunkt for å komme til bunns i historien.