Anne Franks siste dager

Anne Franks siste dager

Info

Dette er en historie alle har hørt om, men her får vi den fra et helt annet og mer skremmende perspektiv enn tidligere, nemlig nazistenes.