Intervju med president Obama

03:00

Mer om serien  (2 videoer)