Breakthrough: Virus Fighters Update

©National Geographic
Breakthrough: Virus Fighters Update

Info

Forskere, virusjegere, medisinske detektiver og offentlige personer kjemper en innbitt kamp mot virusene.