Fidel Castro - The Lost Tapes

Fidel Castro - The Lost Tapes

Info

Gjennom nyhetsklipp og arkivopptak ser vi på livet til en av de mest kontroversielle politiske lederne på 1900-tallet.