Himalayas mystiske mumier

Himalayas mystiske mumier

Info

Vi blir med et internasjonalt team av vitenskapsmenn, utforskere og arkeologier på ekspedisjon for å åpne gravkamre i et øde område i Himalaya. Her finnes det levninger etter en 5000 år gammel sivilisasjon. Men den største skatten finnes kanskje ikke blant gjenstandene som ligger i gravkamrene, men i DNA-et til disse menneskene.