Historiske kvinner: Forandrer verden

National Geographic
Historiske kvinner: Forandrer verden

Info

Fra kjente navn til kommende stjerner, dette er kvinnene som forandrer verden. De bor blant primater i jungelen, dykker ned i havdypet for å studere planetens tilstand, avdekker menneskets opprinnelse i afrikanske grotter og prøver ut ny teknologi i det ytre rom. De bryter usynlige barrierer i nyhetsredaksjoner, på styremøter, i rettssalen og klasserommene. Dette er kvinner som former verden.