Hitlers juramonster

Hitlers juramonster

Info

Finn ut hvordan nazistene fikk noen av Tysklands beste vitenskapsmenn til å planlegge store jaktparker da de prøvde å endre selve naturens gang.