Hitlers rusmisbruk

Tirsdag 10 . juli 22.00

Hitlers rusmisbruk

Neste visning på TV

  1. Tirsdag 10 . juli kl. 22.00

    Hitlers rusmisbruk

Info

I dette programmet undersøkes legemidlene Hitler gikk på, hvor mye han tok og om de spilte noen rolle for hans grusomme atferd og handlinger.