Hitlers siste dager

Hitlers siste dager

Info

De siste, mørke dagene av Adolf Hitlers tredje rike når militæret faller sammen og Hitlers forestillinger om uendelig makt smuldrer opp.