Hitlers supervåpen

Windfall Films
Hitlers supervåpen

Info

Dokumentaren etterforsker nazistenes forsøk på å utvikle et våpen som kunne nå London fra kysten av Frankrike.