כוכב לכת קשוח - אביב 2019

Hostile Planet med Bear Grylls er en nyskapende naturserie om verdens mest ugjestmilde landområder.

00:15

Mer om serien  (2 videoer)