Into The Canyon

National Geographic
Into The Canyon

Info

I 2016 la Pete McBride og Kevin Fedarko ut på en 1200 kilometer lang fottur gjennom Grand Canyon. På turen opplevde de et utrolig variert landskap, med lang historie, som nå står foran den største krisen på 100 år som nasjonalpark. Dette er en fortelling om store fysiske påkjenninger og vennskapsbånd samt en advarsel om truslene naturen står overfor og hvordan vi bør forholde oss til disse.