Kingdom of the Mummies

Fredag 26 . juni 21.00

©National Geographic/Piers Leigh
Kingdom of the Mummies

Neste visning på TV

 1. Fredag 26 . juni kl. 21.00

  Hidden Chamber

Info

I skyggen av verdens eldste pyramider har arkeologene under ledelse av dr. Ramadan Hussein gjort tidenes oppdagelse - et intakt gravkammer under sanden. Stedet er fullt av skatter, og nye oppdagelser kan endre på alt vi vet om mumifisering og avdekke hemmeligheter som har vært ligget gjemt siden faraoenes tid.

Episoder

Sesong 1
 • Hidden Chamber

  +

  I den antikke byen Sakkara i Egypt jobber dr. Ramadan Hussein og teamet for å avdekke et unikt gravkammer. Ramadan er fascinert av muren i bunnen av en 30 meter dyp sjakt. Magefølelsen forteller ham at den kan skjule et hemmelig gravkammer. Teamet må få vekk de skjøre steinmassene raskt, og det risikable søket fører til en av de største oppdagelsene under arbeidet så langt.

  Neste serie
  Fredag 26 . juni kl. 21.00
  på National Geographic
 • The Lone Coffin

  +

  I det nyoppdagede gravanlegget i Sakkara, er det et gravkammer som skiller seg ut. Det inneholder en sarkofag i stein, mens de andre er fulle av mumier. Dr. Ramadan Hussein og teamet vil flytte på det 2,5 tonn tunge lokket for å finne mumien. Hvilke hemmeligheter kan de avdekke om gravkammerets 2600 år gamle eier?

 • The Broken Seal

  +

  Arkeologi er som detektivarbeid, spesielt når man finner en 12 tonn tung sarkofag som har vært åpnet og lokket ikke ligger rett på fundamentet. Basert på glipene antar dr. Ramadan Hussein at lokket ble fjernet og erstattet en gang i antikken. Men hvorfor det? Ramadan og teamet gransker bevisene på det potensielle åstedet for å avdekke hva, eller hvem, som finnes på innsiden.

 • Servants of The Serpent Goddess

  +

  På det nederste nivået i gravanlegget finner dr. Ramadan og teamet to prester begravd side om side. Etterforskningen avslører store rikdommer, velstående prester og dyrkingen av en slangegudinne. Men fortsatt er noe uavklart, og bare avansert teknologi kan avsløre om prestene er hva, eller hvem, de virker å være.