På Havets Bunn: De store sjøer

Fredag 11 . januar 10.00

På Havets Bunn: De store sjøer

Neste visning på TV

  1. Torsdag 27 . desember kl. 02.00

    På Havets Bunn - De store sjøer

  2. Lørdag 29 . desember kl. 07.00

    På Havets Bunn - De store sjøer

  3. Fredag 11 . januar kl. 10.00

    På Havets Bunn - De store sjøer

Info

Vi ser på hvordan De store sjøer i Nord-Amerika ser ut under overflaten og utforsker geologien som er i stadig endring.