På Havets Bunn: De store sjøer

På Havets Bunn: De store sjøer

Neste visning på TV

  1. Søndag 23 . juni kl. 02.00

    På Havets Bunn - De store sjøer

Info

Vi ser på hvordan De store sjøer i Nord-Amerika ser ut under overflaten og utforsker geologien som er i stadig endring.