På innsiden av Syrias dødelige dynasti

National Geographic
På innsiden av Syrias dødelige dynasti

Info

Historien om Assad-dynastiet. President Bashar og hans kone, Asma, regjerer over Syria, og vi får et nærmere innblikk.