På jakt etter bomber fra 2. verdenskrig

National Geographic
På jakt etter bomber fra 2. verdenskrig

Info

De allierte slapp fem millioner bomber over Nazi-Tyskland, men hver 10. bombe eksploderte aldri. Hver eneste dag risikerer de tyske bombeteamene livet for å fjerne de farlige eksplosivene. Man finner 5000 udetonerte sprengladninger hver dag, og titusenvis evakueres. I Tyskland fjerner teamene 100 bomber fra 2. verdenskrig hver uke.