Reagan: Attentatforsøket

Reagan: Attentatforsøket

Info

Dokumentaren ser nærmere på øyevitneforklaringer og filmopptak av attentatforsøket på president Ronald Reagan.