Sjømonsteret av plast

©National Geographic
Sjømonsteret av plast

Info

Plast flyter. Det er her vår historie begynner. Millioner av tonn med plast havner i sjøen hvert år, fra elver, skip og plattformer. Verdens forskere har studert fenomenet og har kommet frem til en alarmerende konklusjon. Plast inneholder syntetiske hormoner som frigjøres når det brytes ned. Så fort plast kommer i kontakt med saltvann, blir tettheten til giftstoffene i plasten en million ganger høyere enn normalt. Fisker og sjøfugler spiser plasten, som til syvende og sist ender i våre kropper. Men det som fortsatt er det verste - plasten brytes ikke ned. Istedet, samler plasten seg i store søppelklynger. Noen av disse er større enn Spania og Portugal til sammen.
Dette er det vi vet så langt, men mange spørsmål gjenstår. Forskere har merket at mengden med plast i søppelklyngene har vært den samme de siste 20 årene, som betyr at flere millioner tonn med plast ikke er gjort rede for. Hvor har det blitt av all plasten? Vi er nå nærmere enn noen gang å løse mysteriet som kanskje vil avdekke en av de største økologiske katastofene gjennom tidene.