Taiwan To The World

Taiwan To The World © National Geographic
Taiwan To The World

Info

Hvordan tilpasser en nyansatt brannmann seg til den travle hverdagen i Ny Taipei, med urbane områder, landsbygd, fjell, elver og kystlinjer?