The Cave

National Geographic
The Cave

Info

For beleirede sivile i krigsherjede Syria hviler håpet og tryggheten i et underjordisk sykehus kalt "Grotten". Der jobber barnelegen og sjeflegen dr. Amani Ballour og kollegaene Samaher og dr. Alaa på lik linje med mannlige leger. De gjør jobben sin på en måte som hadde vært utenkelig i det undertrykkende patriarkalske systemet som finnes ovenfor.