Pingvinfest

Lørdag 23 . desember 18.50

Penguinpalooza © Arrow Media
Pingvinfest

Neste visning på TV

  1. Lørdag 23 . desember kl. 18.50

    Pingvinfest

  2. Tirsdag 26 . desember kl. 14.05

    Pingvinfest

  3. Onsdag 27 . desember kl. 00.30

    Pingvinfest

Info

Det finnes 18 pingvinarter rundt Antarktis. Vi ser på alt fra den største arten og helt ned til den lille, blå dvergpingvinen.