Alaskas dødeligste: Rovdyret raser

Torsdag 23 . desember 19.35

©National Geographic
Alaskas dødeligste: Rovdyret raser

Neste visning på TV

  1. Torsdag 23 . desember kl. 19.35

    Alaskas dødeligste: Rovdyret raser

  2. Lørdag 25 . desember kl. 18.45

    Alaskas dødeligste: Rovdyret raser

Info

De farligste rovdyrene i Alaska kjemper for å overleve i en av USAs siste grenseland. På vinteren strides kjøtteterne i Alaskas vannkilder og på åpne sletter for å dra nytte av solen. Ved kysten skaper det åpne havet store muligheter for enorme jegere som spekkhuggere, makrellhaier og hvalrosser. Lengre inn i landet jakter jerven på byttene med stor intensitet. Bjørnene forsyner seg av havrovdyrenes bytter langs kysten og i vannløpene.