Den grønnøyde leoparden

©National Geographic
Den grønnøyde leoparden

Info

Vi følger leoparden Toto, som uvanlig nok har blågrønne øyne, gjennom de første årene i hennes liv. Da må hun lære alt som trengs for å overleve.