Der haien spiser

© Sergei Uryadnikov / iStockphoto
Der haien spiser

Info

De er kanskje havets rovdyr nr. 1, men haiene står overfor mange utfordringer for å få seg mat. Her får vi se ti spektakulære atferder den har.