Dyr som stjeler

National Geographic Channels
Dyr som stjeler

Info

Vaskebjørner, ekorn, bevere og bjørner er smarte og tilpasningsdyktige dyr. De benytter seg av enhver mulighet menneskene gir dem til litt ugagn.