Dyrefikserne: Landsbygdas veterinærer

©National Geographic
Dyrefikserne: Landsbygdas veterinærer

Info

Et stykke sør for Atlanta driver vennene dr. Hodges og dr. Ferguson en veterinærklinikk. Sammen med staben tilbyr dr. Hodges og dr. Ferguson pleie til over 20 000 pasienter. Akuttpasienter på klinikken og utrykninger til gårdene i Georgia gir dem tilfeller som bare finnes på landsbygda. Dyrefikserne får stadig unike saker, men ingen sak er for merkelig. De er villige til å reise hvor som helst, for dyrefikserne stiller alltid opp.

Episoder

  • Dyreungene

    +

    I dag er veterinærene travelt opptatt med hundevalper og kattunger. De behandler en drektig mops og så ungene hennes, et kull med grand danois-valper får litt ekstra stell og en annen valp er like blid trass i skadene. Dr. Hodges tar imot en kattunge som ikke kan se, og hele teamet hjelper til da en fransk bulldog føder et kull med valper.

  • Fremtidens veterinærer

    +

    Dyrefikserne viser ungdommer fra byen hvordan det er å være veterinær på landsbygda. Elevene, også veterinærenes egne barn, blir med på flere tilfeller - som en dinosaurlignende skapning med et gastronomisk problem og et gårdsbesøk for å vaksinere et kull med australian shepherder. På klinikken tar dr. Hodges fram læreboka, mens dr. Ferguson og en ung klient hjelper en skadet fugleunge.