Erkefiender: Løve mot bøffel

Torsdag 6 . februar 19.35

Erkefiender: Løve mot bøffel

Neste visning på TV

  1. Torsdag 6 . februar kl. 08.40

    Erkefiender: Løve mot bøffel

  2. Torsdag 6 . februar kl. 13.15

    Erkefiender: Løve mot bøffel

  3. Torsdag 6 . februar kl. 19.35

    Erkefiender: Løve mot bøffel

Info

Bøflene trenger all sin rå styrke og felles strategi når en flokk med voksne og unger må forsvare seg mot angrep fra den lokale løveflokken.