Flodhest mot krokodille

Søndag 31 . oktober 18.00

Flodhest mot krokodille

Neste visning på TV

  1. Søndag 31 . oktober kl. 18.00

    Flodhest mot krokodille

  2. Søndag 31 . oktober kl. 20.20

    Flodhest mot krokodille

  3. Søndag 31 . oktober kl. 23.25

    Flodhest mot krokodille

Info

To av Afrikas farligste dyr lever side om side. Det ene er en stor planteeter, det andre er verdens mest vellykkede rovdyr i ferskvann.