Fuglelandet

Bird Nation © National Geographic
Fuglelandet

Info

Én av naturens skapninger trives på vingene og i luften, og det finnes over 900 fuglearter i Nord-Amerika.