Gangster-sjakaler

Gangster-sjakaler

Info

De svartryggete sjakalene ble truet med våpen av bøndene i Sør-Afrika og har funnet seg et nytt område: Skeleton Coast i Namibia. Her har de tilpasset seg til en ny livsstil. De må fange kystens byttedyr og samarbeide med større dyr, som pelsselen. Dette krever at de jakter i flokk, en adferd som man sjelden ser blant disse dyrene, noe som krever sosiale ferdigheter og god kommunikasjon. Enkelte sjakaler lykkes, mens andre blir åtseldyr eller dør. Ved å følge dyrene gjennom fire år skapes et nært og intimt portrett av ny adferd i et område i utvikling.