Gnuen: Født til å løpe

Gnuen: Født til å løpe

Info

Vi følger gnuen Neo på sin første vandringsferd og ser hvordan han kjemper for å klare seg gjennom året som går.