Haien fra oven

©National Geographic
Haien fra oven

Info

Med droner i luften får vi et nytt perspektiv på SharkFest. Med øynene på himmelen avsløres interessant haiadferd som aldri er sett tidligere.