Hostile Planet: Frostens mestere

Lørdag 25 . januar 13.15

National Geographic
Hostile Planet: Frostens mestere

Neste visning på TV

  1. Lørdag 25 . januar kl. 13.15

    Hostile Planet: Frostens mestere

Info

Verden forandrer seg hurtig, og dyrene som har utviklet seg for å overleve på noen av verdens mest ugjestmilde plasser må raskt tilpasse seg til en ny virkelighet.