Iberia's Woodlands

©National Geographic
Iberia's Woodlands

Info

I denne dokumentarserien i to deler vil vi se utfordringene som skogbeboerne må kjempe mot hver dag for å overleve. Når de miljømessige forholdene blir hardere under visse tider av året, setter konkurransen og rivaliseringen dem alle på prøve. En blanding av tilpasning og hell vil bestemme hvem som klarer å overleve.

Episoder

Sesong 1
  • Breeding Season

    +

    Skogene på den Iberiske halvøy i Europas sydvestlige hjørne er hjem til noen av de mest uvanlige dyrene på jorda. Hver art må kjempe for å overleve i disse ville landskapene, men vårregnet er én av de største av årets gaver. I dette korte tidsvinduet søker dyr ut de nøyaktige paringsforholdene som vil gi deres art den beste sjansen til å overleve enda en generasjon.

  • Rivalry Time

    +

    Rivalisering definerer alt liv i skogene på den Iberiske halvøy. Ankomsten av sommeren markerer starten på det som vil være en forlenget periode med tørke i regionen, noe som gjør overlevelse enda vanskeligere for dyrene som kaller dette stedet sitt hjem. Hver skapning må kjempe for begrensede ressurser – noe som gjør konkurranse både innad i og mellom arter uunngåelig.