Indias tigertelling

Søndag 28 . mars 18.45

National Geographic
Indias tigertelling

Neste visning på TV

  1. Lørdag 27 . mars kl. 11.45

    Indias tigertelling

  2. Søndag 28 . mars kl. 04.25

    Indias tigertelling

  3. Søndag 28 . mars kl. 18.45

    Indias tigertelling

Info

Vi blir med når indiske myndigheter skal telle antall tigere i landet. Med en økende bestand er det fortsatt håp om å redde denne majestetiske rasen. Dersom antallet går ned, kan det bety utryddelse.