Livsfarlig spissmus

© National Geographic Channels
Livsfarlig spissmus

Info

Denne spissmusen bruker ekkolokalisering som en flaggermus og gift som en slange, men den må spise annenhver time for å holde seg i live.